Rekreacija – Nivo C

rekreativne_grupe_nivo_c

rekreativne_grupe_nivo_c1

Gimnastički savez Srbije i klubovi za ritmičku gimnastiku među kojima je i “RITMIKA”, u cilju popularizacije i omasovljavanja ovog prelepog sporta,  prepoznali su potrebu za  organizovanjem takmičenja i na rekreativnom nivou. 

Grupe za takmičenja u C programu obuvataju članice rekreativnih grupa. Grupe čine minimalno deset devojčica u tri uzrasne kategorije, a vežba se  sa gimnastičkim rekvizitima: obruč, lopta, vijača, traka, čunjevi, ili bez rekvizita. Registrovane takmičarke ne učestvuju na ovim turnirima. Sa ovih takmičenja donosi se puno lepih utisaka i puno medalja.