Takmičarke

takmicarke

Vežbačice sa posebnim  fizičkim  predispozicijama,  požrtvovanošću u treniranju i zadovoljavajućim napretkom registruju se kao takmičarke u državnom rangu  u Gimnastičkom savezu Srbije. U Klubu Ritmika ove devojčice treniraju 4-6 puta nedeljno po 2,5 sata. One učestvuju na takmičenjima na državnom i međunarodnom nivou, kako u individualnim vežbama u različitim uzrasnim kategodijama, od mlađih pionirki uzrasta 6 ili manje godina, do seniorki od 16 i više godina.